Επικοινωνία όταν ανοίξει ο νέος κύκλος 

Οι εγγραφές για τον Νέο κύκλο (2020) Εκπαίδευσης στην Συμβουλευτική Εξαρτημένων  (Addiction Counseling) δεν άνοιξαν ακόμα 

 Κέντρο "anoixtoplus"   Ελλάδα - Θεσσαλονίκη.