Τα στάδια της θεραπείας του κλειστού προγράμματος 

(Για τα στάδια του ανοιχτού προγάμματος επικοινωνήστε μαζί μας)

 

Στο πρώτο στάδιο (κλειστό 1 - 2 ή 5 μήνες ) οι στόχοι είναι: 

Παραδοχή της ανάγκης για βοήθεια

 Αναγνώριση της εξάρτησης  και των επιπτώσεων.

Δημιουργία κινήτρων για ανάρρωση

Ανάπτυξη και ενδυνάμωση της ελπίδας για ανάρρωση

 

Στο δεύτερο στάδιο (ανοικτό 2 ή 3 μήνες) οι στόχοι είναι:

Προσαρμογή στον καινούργιο τρόπο ζωής (χωρίς αλκοόλ και ναρκωτικά).

Εξοικείωσης με τα νεα υποστηρικτικά πλαίσια (ομάδες αυτοβοήθειας)

Αναγνώριση και αντιμετώπιση κινδύνων υποτροπής.

Διάτρηση των στόχων του πρώτου σταδίου

 

Στο τρίτο στάδιο (επανένταξης) οι στόχοι είναι:

-Επανείσοδος σε ανεξάρτητη ζωή.

-Ευθύνη για τη διατήρηση των υποστηρικτικών πλαισίων.

-Δρομολόγηση εκπαίδευσης ή επανεισόδου επαγγελματικής καριέρας.

-Συνέχιση ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων . 

 

Το ημερήσιο πρόγραμμα της ομάδας

Προσωπική ανάπτυξη μέσω διαπροσωπικών σχέσεων (θεραπευτικά groups).

Εισαγωγή στο πρόγραμμα των 12 Βημάτων. (γραπτές εργασίες)

Εκπαίδευση στην αναγνώριση και αντιμετώπιση του εθισμού.(ατομικές συνεδρίες) 

Εκπαίδευση δεξιοτήτων (εργαστήρια βιωματικές ασκήσεις).

Σύνδεση με τα άλλα μέλη της ομάδας (επικοινωνία, ταύτιση, υποστήριξη).

Εξειδικευμένο υλικό για διάβασμα.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Γνωριμία με τις ομάδες αυτοβοήθειας Α.Α/Ν.Α